Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRA002, 584 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-27 Stoppdatum 2001-10-27
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt: 2337
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: