Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRA002, 584 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-23 Stoppdatum 2004-08-23
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3300
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: