Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRA002, 584 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-13 Stoppdatum 2005-08-15
Mängd (ton): 3,22 Kostnad totalt: 3932
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: