Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRA002, 584 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-07 Stoppdatum 2006-09-07
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 3949
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: