Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRA002, 584 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-25 Stoppdatum 2008-09-25
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 3746
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: