Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRA002, 584 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-20 Stoppdatum 2009-09-20
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 3762
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: