Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRA003, 585 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-11-30 Stoppdatum 1997-11-30
Mängd (ton): 0,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: