Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TINNSJÖN, 607 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-25 Stoppdatum 2000-09-25
Mängd (ton): 150,00 Kostnad totalt: 69752
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: