Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TINNSJÖN, 607 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-05 Stoppdatum 2005-10-05
Mängd (ton): 74,99 Kostnad totalt: 43472
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: