Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TINNSJÖN, 607 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-26 Stoppdatum 2006-09-26
Mängd (ton): 75,00 Kostnad totalt: 45710
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: