Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TINNSJÖN, 607 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-09 Stoppdatum 2007-10-09
Mängd (ton): 75,00 Kostnad totalt: 49200
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: