Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TINNSJÖN, 607 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-02 Stoppdatum 2008-10-03
Mängd (ton): 74,84 Kostnad totalt: 56631
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: