Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TINNSJÖN, 607 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-02 Stoppdatum 2009-10-02
Mängd (ton): 74,87 Kostnad totalt: 61057
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: