Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TINNSJÖN, 607 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-30 Stoppdatum 2010-10-30
Mängd (ton): 74,99 Kostnad totalt: 65242
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: