Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRÅGÅSEVATTEN, 615 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-01 Stoppdatum 1998-09-30
Mängd (ton): 2,60 Kostnad totalt: 2593
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: