Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRÅGÅSEVATTEN, 615 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-15 Stoppdatum 2007-09-15
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 2995
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: