Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA LÖVSJÖN, 620 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-10-15 Stoppdatum 1993-10-15
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1128
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: