Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA LÖVSJÖN, 620 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-05 Stoppdatum 1996-09-05
Mängd (ton): 1,84 Kostnad totalt: 1135
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: