Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA LÖVSJÖN, 620 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-11-30 Stoppdatum 1997-11-30
Mängd (ton): 1,73 Kostnad totalt: 1123
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: