Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA LÖVSJÖN, 620 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-08 Stoppdatum 2003-09-08
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 1520
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: