Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA LÖVSJÖN, 620 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-14 Stoppdatum 2006-09-14
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 1931
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: