Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRESJÖN, 622 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-01 Stoppdatum 2010-10-01
Mängd (ton): 8,13 Kostnad totalt: 10156
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: