Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 629 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-01 Stoppdatum 2009-10-01
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 4759
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: