Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RISBYSJÖN, 633 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-29 Stoppdatum 2004-11-29
Mängd (ton): 7,02 Kostnad totalt: 5448
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: