Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RISBYSJÖN, 633 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-13 Stoppdatum 2007-09-13
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 6965
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: