Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RISBYSJÖN, 633 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-29 Stoppdatum 2010-09-29
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 8705
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: