Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA ÖREVATTNET, 635 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-28 Stoppdatum 1999-09-28
Mängd (ton): 7,80 Kostnad totalt: 5295
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: