Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA ÖREVATTNET, 635 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-12-02 Stoppdatum 2000-12-02
Mängd (ton): 8,50 Kostnad totalt: 6133
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: