Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA ÖREVATTNET, 635 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-12 Stoppdatum 2005-09-12
Mängd (ton): 6,05 Kostnad totalt: 5481
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: