Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGESJÖN, 640 Budgetår: 1984
Startdatum: 1984-04-16 Stoppdatum 1984-04-16
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: