Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGESJÖN, 640 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-01 Stoppdatum 2003-09-01
Mängd (ton): 10,77 Kostnad totalt: 8616
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: