Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGESJÖN, 640 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-24 Stoppdatum 2004-11-24
Mängd (ton): 6,93 Kostnad totalt: 5377
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: