Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGESJÖN, 640 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-12 Stoppdatum 2005-09-12
Mängd (ton): 7,19 Kostnad totalt: 6514
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: