Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGESJÖN, 640 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-30 Stoppdatum 2008-09-30
Mängd (ton): 6,80 Kostnad totalt: 7661
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: