Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGESJÖN, 640 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-03 Stoppdatum 2009-10-03
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 8357
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: