Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKAR004, 642 Budgetår: 1989
Startdatum: 1989-04-16 Stoppdatum 1989-04-16
Mängd (ton): 3,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: