Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKAR004, 642 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-13 Stoppdatum 1995-09-13
Mängd (ton): 3,50 Kostnad totalt: 2100
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: