Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKAR004, 642 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-11-05 Stoppdatum 1996-11-05
Mängd (ton): 2,70 Kostnad totalt: 1755
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: