Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKAR004, 642 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-08 Stoppdatum 2008-08-08
Mängd (ton): 2,07 Kostnad totalt: 2712
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: