Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKAR004, 642 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-07 Stoppdatum 2009-08-07
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2752
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: