Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA LÖVSJÖN, 646 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-31 Stoppdatum 2010-10-31
Mängd (ton): 14,52 Kostnad totalt: 11951
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: