Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA TINNSJÖN, 650 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-30 Stoppdatum 1999-09-30
Mängd (ton): 8,40 Kostnad totalt: 5522
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: