Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA TINNSJÖN, 650 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-02 Stoppdatum 2001-11-02
Mängd (ton): 9,50 Kostnad totalt: 6561
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: