Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA TINNSJÖN, 650 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-15 Stoppdatum 2003-09-15
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 7178
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: