Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA TINNSJÖN, 650 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-15 Stoppdatum 2005-09-15
Mängd (ton): 8,91 Kostnad totalt: 8152
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: