Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA TINNSJÖN, 650 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-01 Stoppdatum 2008-10-01
Mängd (ton): 6,03 Kostnad totalt: 6768
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: