Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA TINNSJÖN, 650 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-05 Stoppdatum 2009-10-05
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 7250
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: