Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA TINNSJÖN, 650 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-05 Stoppdatum 2010-10-05
Mängd (ton): 7,51 Kostnad totalt: 9495
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: