Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIBOSJÖN, 662 Budgetår: 1980
Startdatum: 1980-11-15 Stoppdatum 1980-11-15
Mängd (ton): 50,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: