Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIBOSJÖN, 662 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-05 Stoppdatum 1996-09-05
Mängd (ton): 180,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: